NEDERLAND: Vlieland september 2020

Individuele reis van 4 dagen.De voormalige ijsbaan
 
Spiegeling van een eik in het water
 
Fazant (mannetje)
 
De voormalige reddingbootschuur, nu een winkeltje
 
Duinen en Noordzee; op de achtergrond Terschelling
 
Uitgedroogd knotswier op het strand
 
Bunkercomplex (van Atlantikwall) uit de Tweede Wereldoorlog
 
Uitzichtspunt aan de Noordzeekant
 
Torenvijver in de buurt van de vuurtoren
 
Pad op het vuurboetsduin
 
De vuurtoren op het 43 meter hoge vuurboetsduin
 
Op de 'rode kabouter'
 
Uitzicht van vuurtoren: dorp en Waddenzee
 
Uitzicht van vuurtoren: bos, duinen en Noordzee
 
Tromp's Huys uit 1575, museum
 
Stijlkamer in het museum
 
Vissersschip in de haven
 
Het "havenstrand" bij de zuidoostpunt van het eiland
 
Kompaskwal op het strand
 
Rugschild van een zeekat (een kleine inktvis)
 
En van de strekdammen ter bescherming van de duinen; erachter Terschelling
 
De veerboot maakt hier een bocht via de Noordzee om een grote zandbank heen
 
Zilvermeeuw
 
Strandloper
 
Armhuis, opvanghuis voor ouderen, armen en wezen van 1678 tot 1950
 
Het oude raadhuis uit 1598
 
Vuurtoren en omgeving, gezien vanaf de Waddenzee
 
Zeehonden bij en op de zandplaat 'Richel' in de Waddenzee
 
Gevangen platvisjes, heremietkreeften, zeespin en garnaal
 
Gevangen zeenaald en tafelmesheft
 
Duinen met duindoorn
 
Duin met pad naar de zee
 
Duin, strand en zee
 
Meeuwen op het strand
 
Een kauw op de fiets
 
Het voormalige posthuis uit 1837 halverwege het eiland
 
De posthuiskwelder, rechts de Waddenzee
 
Kroons polders
 
De polders bleken niet geschikt voor landbouw, kwamen onder water te staan
 
Kroons polders, nu een vogelreservaat
 
Strand met duinvorming aan de westkant van de Vliehors
 
Helmgras
 
Oude Kooi, een voormalige eendenkooi, in een bos
 
Oude Kooi, vangarm
 
Een vochtige duinvallei bij de Waddenzee
 
Vroeger werden er veel geiten gehouden voor de melk
 
Een (zeldzaam) weiland met paarden
 
Heide bij de Kooisplek
 
Oude huizen in het dorp
 
En van de vele stegen, 'gloppen'
 
De naam van deze glop
 
Ook een bekende naam
 
Golfbreker in de Waddenzee met aalscholvers
 
Volle maan boven de Waddenzee
 

Kees Hiddinga. Kopiren alleen met toestemming.